​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

  ​بخش عکس مقایسه‌ ای:     (قبل از ارسال عکس ها به موارد ذیل توجه فرمایید)
  • لطفاً قبل از ارسال عکس ها قوانین و مقررات  مسابقه را از  اینجا  مطالعه فرمایید.
  • کد ملی می بایست به صورت ده رقم کامل (حتی با صفر پشت عدد) بدون فاصله و حروف اضافه وارد شود. (مثال:   0432381965)
  • وارد کردن مشخصات فردی الزامی بوده و در صورت تمایل به شرکت در بخشهای دیگر مسابقه، متقاضی می بایست در هر بخش مشخصات خود را جداگانه وارد نماید.
  • در این بخش، هر عکاس می تواند عکسهای خود را با موضوع "سیلاب" تنها یکبار و حداکثر هفت قطعه عکس به صورت سیاه و سفید یا رنگی ارسال نماید.
  • عکس های مقایسه ای می بایست به صورت دو تصویر کنار هم مانند تصویر روبرو با فرمت JPG ( اندازه ضلع بزرگ حداقل 1280 پیکسل) و حجم فایل حداکثر یک مگابایت بارگذاری شوند.
  • به دلیل احتمال ترافیک بالا در سرورها ارسال عکس ها را به روزهای پایانی مسابقه موکول نکنید.
  • به دلیل حجم بالای فایلها ممکن است آپلود آنها زمان بر باشد، لطفا تا دریافت کد رهگیری منتظر بمانید.
  • نام فایل عکس ها نباید تکراری مشابه باشد. در نامگذاری فایلها تنها از حروف و اعداد انگلیسی استفاده نمایید.

* توجه: امکان ویرایش پس از ارسال و دریافت کد رهگیری وجود ندارد، لذا در ارسال تصاویر دقت لازم را بعمل آورید.

نام *
الزامی است
نام خانوادگی *
الزامی است
کد ملی *
الزامی است
تاریخ تولد *
یک تاریخ را از سالنما انتخاب نمایید.
الزامی است
جنسیت *
تلفن همراه *
الزامی است
ایمیل *
الزامی است
مقایسه ای - تصویر یک
مقایسه ای - محور تصویر یک
مقایسه ای - تاریخ تصویر یک
یک تاریخ را از سالنما انتخاب نمایید.
مقایسه ای - توضیحات تصویر یک
مقایسه ای - تصویر دو
مقایسه ای - محور تصویر دو
مقایسه ای - تاریخ تصویر دو
یک تاریخ را از سالنما انتخاب نمایید.
مقایسه ای - توضیحات تصویر دو
مقایسه ای - تصویر سه
مقایسه ای - محور تصویر سه
مقایسه ای - تاریخ تصویر سه
یک تاریخ را از سالنما انتخاب نمایید.
مقایسه ای - توضیحات تصویر سه
مقایسه ای - تصویر چهار
مقایسه ای - محور تصویر چهار
مقایسه ای - تاریخ تصویر چهار
یک تاریخ را از سالنما انتخاب نمایید.
مقایسه ای - توضیحات تصویر چهار
مقایسه ای - تصویر پنج
مقایسه ای - محور تصویر پنج
مقایسه ای - تاریخ تصویر پنج
یک تاریخ را از سالنما انتخاب نمایید.
مقایسه ای - توضیحات تصویر پنج
مقایسه ای - تصویر شش
مقایسه ای - محور تصویر شش
مقایسه ای - تاریخ تصویر شش
یک تاریخ را از سالنما انتخاب نمایید.
مقایسه ای - توضیحات تصویر شش
مقایسه ای - تصویر هقت
مقایسه ای - محور تصویر هفت
مقایسه ای - تاریخ تصویر هفت
یک تاریخ را از سالنما انتخاب نمایید.
مقایسه ای - توضیحات تصویر هفت