پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
​فراخوان دومین مسابقه عکس خانه روستایی

 

بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در نظر دارد دومین دوره مسابقه عکس خانه روستایی را با هدف مستندسازی معماری روستایی ایران و شناخت تاثیر و تاثرات عوامل اقلیمی، اقتصادی، فرهنگی- اجتماعی و سوانح طبیعی بر بافت و مسکن روستایی در دو بخش (تک عکس و عکس های مقایسه ای) برگزار کند.

محورهای موضوعی:

1-     زندگی قدیم- کالبد جدید/ زندگی جدید- کالبد قدیم

2-     معماری مسکن روستایی

3-     رابطه فرهنگ و معماری روستا

4-     مسکن روستایی و سوانح طبیعی

5-     مسکن معیشت محور

6-       بافت کالبدی سازگار با محیط

 

*توضیحات مربوط به هر یک از محورهای موضوعی فوق در سایت مسابقه با آدرس http://pic.bonyadmaskan.ir در دسترس است.

آثار:

بخش اول: تک عکس: شامل عکس هایی است که با یک یا چند موضوع از محورهای ذکر شده مسابقه مطابقت دارد.

بخش دوم: عکس های مقایسه ای :شامل عکس­هایی در یکی از محورهای موضوعی ذکر شده از یک زاویه مشخص و یک موضوع معین در دو زمان گذشته و حال عکاسی و در قالب یک عکس با یکدیگر تلفیق شده باشند.